Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk oberst

Født tirsdag den 11. januar 1814 i Kerteminde
Død onsdag den 14. januar 1903 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en oberst, kom efter skoletiden selv ind ved militæret og blev som 17årig sekondløjtnant i det 2. jydske infanteri regiment. Blev 1841 udnævnt til premierløjtnant, 1844 til adjudant, 1848 til kompagnikommandør ved den til Vestindien udsendte hærstyrke, udnævntes 1849 til kaptajn af 2. klasse, blev 1852 kompagnichef og 1852 kaptajn af 1. klasse. Emanuel Andreas Lundbye var 1862 blevet major ved 18. regiments 1. bataljon, deltog 1864 ved Mysunde og var en af de sidste danske Stabsofficerer, som forlod Sundeved efter Stormen på Dybbøl, blev derfor udnævnt til Dannebrogsmand på slagmarken ved Dybbøl Mølle. Lundbye blev 1865 Kommandør af 2. klasse af Dannebrog, samme år Ridder af Sværdordenen og oberstløjtnant, 1867 oberst, 1870 chef for Officersskolen på Frederiksberg Slot, Hærens Officersskole, udnævntes 1874 til Kommandør af 1. klasse af Dannebrog, 1878 udskrivningschef for 5. og 1893 for 2. udskrivningsdistrikt i København. Var bror til krigsminister Christen Carl Lundbye og maleren Johan Thomas Lundbye, far til stiftamtmand og kammerherre Christian Ludvig Lundbye og professor ved Polyteknisk Læreanstalt J.T. Lundbye.

Solbjerg Parkkirkegård, Frederiksberg 2013
© www.gravsted.dk (foto:oh)