Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, teolog, kirke- og undervisningsminister

Født lørdag den 2. juli 1938 på Frederiksberg
Død torsdag den 17. marts 2016 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var datter af professor Hal Koch og kirkeminister Bodil Koch. Blev 1956 klassisk-sproglig student fra Metropolitanskolen, var fra 1958 bestyrelsesmedlem i Teologisk Forening og medlem af Teologisk studenterråd ved Københavns Universitet, tog 1964 teologisk embedseksamen og blev året efter hjælpepræst ved Holmens Kirke. Dorte Bennedsen var 1968-71 generalsekretær i Dansk ungdoms fællesråd, blev 1970 medlem af Frederiksberg kommunalbestyrelse, måtte søge orlov 1971 ved udvælgelsen til kirkeminister i ministeriet Jens Otto Krag. Bevarede posten i ministeriet Anker Jørgensen til dets afgang 1973, opstillede derefter til folketingsvalg i Gentofte og valgtes 1975. Blev medlem af de fleste stående udvalg, var en tid formand for erhvervsudvalget, kommunaludvalget, indfødsretsudvalget og næstformand i den socialdemokratiske folketingsgruppe, sad i adskillige år i gruppebestyrelsen. Dorte Bennedsen blev 1974 formand for Forbrugerrådet og var tillige medlem af bl.a. energirådet og radiorådet. Udnævntes 1979 til undervisningsminister og bestred posten til 1982. Engagerede sig i nordisk samarbejde, blev 1984 medlem af Nordisk råd og sad 1984-99 som formand for Foreningen Norden, var 1987-91 formand for Foreningernes Nordens forbund. Var medlem af Mellemfolkeligt Samvirkes styrelse af UNESCO-nationalkommissionen, Ulandsrådet, af Danmarks Radios børne- og ungdomsudvalg, af bibliotekskommissionen, var medlem og siden formand for Færdselssikkerhedskommissionen, fra 2002 medlem af rigsretten.