Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk generalmajor

Født lørdag den 1. februar 1908 i Herlev
Død søndag den 12. august 1990

Mini-biografi: Var søn af professor K.A. Wieth-Knudsen, blev 1926 student fra Metropolitanskolen, tog filosofikum året efter. Blev premierløjtnant i Ingeniørkorpset 1930, gennemgik ingeniørkursus på Hærens Officersskole, blev kaptajnløjtnant, adjudant hos generalinspektøren for Ingeniørtropperne og 1940 kaptajn. Dietrich Wieth-Knudsen virkede under 2. verdenskrig som projekterende ingeniør og byggeleder ved Den Danske Brigade i Sverige og var chef for Pionerkommandoen. Var efter krigen leder af landminerydningen i Danmark, stabschef hos generalinspektøren og rådgivende fortifikationsofficer ved Søværnets Bygningsvæsen. Blev oberstløjtnant 1951, stod til rådighed for generalinspektøren for ingeniørtropperne 1955-58, blev oberst 1956, til rådighed for Ingeniørskolen 1958. Var et år chef for Ingeniørskolen, 2 år chef for Sjællandske Ingeniørregiment, 6 år generalinspektør for Ingeniørtropperne, blev generalmajor 1963, til rådighed for hærkommandoen, 1 år ingeniørinspektør ved hærinspektoratet, chef for region VI. Sluttede som kommandant i København 1973. Wieth-Knudsen var desuden militær motorsagkyndig, lærer ved Hærens Officersskole og Søofficersskolen, formand for Forsvarsministeriets udvalg for dækningsmæssig sikring, for Forsvarsministeriets sløringsudvalg, for Forsvarets ABC-udvalg af 1952, medlem af Forsvarets eksplosivkommission, af NATO's kommission for Military Geographie Documentation, af Dansk Ingeniørforening, formand for Ingeniørløjtnant-selskabet og for Officersforeningen i København. Var Kommandør af 1. grad og modtog Frederik IX's Mindemedalje, Hæderstegnet for god tjeneste ved Hæren samt flere udenlandske ordener.

Tibirke Kirkegård, Tisvilde 2014
© www.gravsted.dk (foto:thoff)