Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk skibskonstruktør, søofficer og oversætter

Født torsdag den 1. maj 1704 i Aarhus
Død lørdag den 1. marts 1788 i København

Mini-biografi: Var søn af en biskop, blev som 15årig landkadet, udskar en model af orlogsskibet Anna Sophie i rav og overgav det 1723 til kongen, der lod den ophænge i kunstkammeret. Diderich de Thurah blev udnævnt til sekondløjtnant som tak og 1724 sendt til England for at blive uddannet indenfor skibskonstruktion. Sendte under uddannelsen, tegninger til et 72-kanon skib efter engelsk forbillede hjem og blev ved hjemkomsten 1728, beordret til at konstruere et 56-kanon skib efter de engelske principper og forestå bygningen af dette. Underviste kronprinsen, den senere Christian VI i kunstdrejning og blev 1732 premierløjtnant, 1734 fabriksmester, 1735 kaptajnløjtnant, 1736 kaptajn og stod fra 1736 som leder af skibsbyggeriet på Holmen. Konstruerede og stod for bygningen af orlogsskibet Fyen, som viste sig at være en fejlkonstruktion, der 1745 blev afhændet til Asiatisk Kompagni. 1738 blev de Thurah kommandørkaptajn, blev trods sine manglende evner ikke afskediget, men skulle kun stå for den daglige ledelse af skibsbyggeriet mens man ansatte en fransk skibskonstruktør. Fik 1758 stillingen som kommandant på toldboden og begyndte at oversætte religiøse skrifter af engelske forfattere, som Thomas Newtons afhandlinger over profetierne og William Sherlocks apologetiske skrifter over forsyn, død og dom. Var bror til arkitekten Lauritz de Thurah.