Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, filolog og provst

Født fredag den 14. november 1873 i Tyrstrup,Christiansfeld, Kolding
Død fredag den 23. marts 1951 i Hellerup, Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en malermester, gik i dansk skole, blev 1891 student fra Haderslev læreres skole i København, tog 1897 teologisk kandidateksamen. Christian Wilhelm Schultz-Lorentzen udsendtes 1898 til Godthåb som seminarielærer, blev 1899 missionær i Egedesminde, 1901 missionær og seminarieforstander i Godthåb, 1906 provst for Grønland. Var med ved forhandlingerne, der førte til Loven om den grønlandske Kirke og Skole og fik 1908 rejst seminariebygningen i Godthåb. Udgav Den grønlandske Ordbog og Det vestgrønlandske Sprog i grammatisk Fremstilling, leverede afsnittet "Intellectual culture of the Greenlanders" til samleværket Greenland I-III. Holdt foredrag om sproglige og historiske grønlandske emner, deltog i revisionen af den grønlandske salmebog samt oversættelsen af Det ny testamente, skrev flere salmer og sange på grønlandsk. Tog 1912 tilbage til Danmark og blev sognepræst ved Vor Frelsers Kirke, var fra 1933 provst for Københavns søndre provsti. Virkede 1918-48 som beskikket lektor i grønlandsk, var Grønlands styrelsens konsulent i kirke- og skolesager, medlem af Grønlandsudvalget af 1920, af bestyrelsen for Chr. X's og dronning Alexandrines Grønlandsfond. Formand for Studenterhjemmet, direktionen for Christianshavns døtreskole, næstformand for Almindelig dansk præstekonvent og udvalget for den grønlandske kirkesag samt bestyrelsesmedlem af Københavns præstekonvent. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af Dannebrog.