Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk rektor

Født søndag den 9. oktober 1910 i København
Død tirsdag den 20. august 2002

Mini-biografi: Var søn af en bankinkassator, blev 1933 student fra Vestre Borgerdydskole og 1942 cand.mag. i engelsk, dansk og musik. Arbejdede derefter som timelærer og siden som adjunkt ved Nykøbing Mors gymnasium, blev 1946 adjunkt ved Aurehøj statsgymnasium. Carl Willum Hansen var i årene 1947-57 lærer ved Københavns Musikhøjskole og udnævntes 1958 til rektor ved Aalborghus Statsgymnasium. Fik tildelt adskillige tillidshverv: sad som medlem af opgavekommissionen til studentereksamen, af undervisningsministeriets arbejdsgruppe vedrørende et gymnasialt forsøgscenter og vedrørende oprettelsen af et universitetscenter i Aalborg. Var medlem af bestyrelsen for Aalborg seminarium, af tilsynsrådet for drengeoptagelseshjemmet Kjettrupgård og dets ungdomskollegium i Aalborg, af bestyrelsen for Aalborg byorkester, af landsdelsorkestrenes samarbejdsudvalg, af bestyrelsen for Nordjysk musikkonservatorium, af Aalborg årskursus for lærere, Danmarks Sanglærerforening, af Københavns musikhøjskoles lederkreds, Nordjyllandsudvalget for højere læreanstalter og af International Society of Music Education. Var formand for Gymnasieskolernes Sanglærerforening, af styrelsen for Det nordjyske folkeuniversitet og for underudvalget for musik under læseplansudvalget for gymnasiet. Var medredaktør ved Musikhøjskolens Forlag og tidsskriftet Dansk Sang, skrev kronikker og artikler til aviser, leksika og ordbøger, komponerede kantater, korsange og musik for skoleorkester, udgav bl.a. Viser til Lands og til Vands med tekster af Alex Garff. Willum Hansen udnævntes til Ridder af Dannebrog.