Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk rigsråd

Født 1524 på Broløkke, Magleby, Langeland - (mangelfuld?)
Død mandag den 17. januar 1592 på Kalundborg Slot

Mini-biografi: Var søn af forstanderen for St. Clare Kloster i Roskilde, der også ejede herregården Brolykke, blev 1560 hofjunker og overbragte i 1563 et brev fra Frederik II til Erik XIV, foretog siden en rejse til Frankrig. Blev ved hjemkomsten udnævnt til skænk ved hoffet og fulgte som sådan kongen til Elfsborg, varetog embedet til 1569. Blev herefter øverste proviantmester ved hæren, en yderst ansvarsfuld og krævende stilling i syvårskrigens sidste år, der havde varet fra 1563. Corfitz Viffert var som lensmand begyndt med at have det lille skånske len Katslösa i pant, fik siden overdraget mange flere forleninger, som Hald 1569-73, Helsingborg 1573-76, Odensegård 1578-80, fik efter en bror Malmöhus 1580-91 og Kalundborg 1591-92. Blev 1581, sammen med tolv andre adelsmænd, optaget i Rigsrådet. Fik dog ingen særlig indflydelse, sad 1585-89 som landsdommer i Skåne, men vist ikke efter sin gode vilje. Viffert var som godsejer mest knyttet til Himmerland, havde 1564 arvet herregården Næs (i dag Lindenborg), fik 1583 opført en ny hovedbygning i renæssancestil til denne. Oprettede i 1590 på Fyn, hovedgården Tybrind ved Lillebælt ved at nedlægge landsbyen Tybrinds ni gårde. Gårdene havde Viffert, dels giftet sig til og dels byttet sig til gennem mageskifter med kongen.