Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk amtmand og gehejmekonferensråd

Født lørdag den 11. juni 1774 i København
Død fredag den 6. juni 1823 på Gisselfeld

Mini-biografi: Var søn af en greve, havde som barn digteren og præsten C.A. Lund som lærer og vejleder. Overtog som 18årig styrelsen af grevskabet Samsøe og overdirektoratet for Gisselfeld Kloster. Opfyldte tidens nye landbolovgivning og afløste derudover naturelhoveriet, ophjalp sine skove og fremmede havedyrkningen på sine besiddelser trods de dårlige tider. Conrad Danneskiold-Samsøe fik tilkøbt godserne Holmegård, Broksø, Ravnstrup, Næsbyholm, Bavelse, Nordfeld og Ålebækgård og var tillige medinteressant i Rosendal gods. Fik opgravet åen fra Bavelse til Næstved, for at gøre brændetransporten fra Næsbyholms skove lettere. Sad som amtmand over Præstø amt fra 1808 til sin død og medvirkede bl.a. til at få et havneanlæg ved Karrebæksminde og et sygehus i Næstved. Fik 1799 udfærdiget en ny fundats for Gisselfeld, med nedsættelse af indskuddet og forhøjelse af hævingerne så "De adelige jomfruers adgang til klosteret" lettedes. Danneskiold-Samsøe udvidede klosterets virksomhed og satte en årlig sum penge af til fremme af skolevæsenet og til udstyr for uformuende piger af alle stænder. Åbnede 1821 en afdeling af klosteret for døtre af uadelige fra de tre første rangklasser. Nåede ikke at fuldføre oprettelsen af Holmegaards Glasværk, det iværksattes af hans enke 1825. Havde titel af kammerherre og gehejmekonferensråd, var Dannebrogsmand og modtog Storkorset.