Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk forfatter, arkæolog og professor

Født fredag den 3. september 1915 i København
Død søndag den 3. juni 2001 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en overretssagfører, blev 1933 student og 1939 mag.art. i forhistorisk arkæologi fra Københavns Universitet. Fik ansættelse på Nationalmuseets oldtidsafdeling og blev 1941 udnævnt til inspektør. Carl Johan Becker forsvarede 1948 sin doktorafhandling om Mosefundne Lerkar fra Yngre Stenalder, blev 1952 professor i nordisk arkæologi og europæisk forhistorie ved Københavns Universitet og var samtidig bestyrer af Forhistorisk-arkæologisk institut. Sad som medlem af Videnskabernes Selskab og af statens humanistiske forskningsråd, var hovedredaktør for Acta Archaeologica, formand for det arkæologiske bopladsudvalg under Statens humanistiske forskningsråd og redaktør af Archaeological Excavations in Thailand I-III samt Arkæologiske Studier I-IV. Skrev afhandlinger om Enkeltgravkulturen paa de danske Øer og Den grubekeramiske kultur i Danmark om Maglemosekultur på Bornholm, Die mittelneolitischen Kulturen in Sudskandinavien, Før romersk jernalder i Syd- og Midtjylland samt flere specialafhandlinger i danske og udenlandske fagtidsskrifter. Leverede bidrag til Prehistoric Man in Denmark I-II og til Johannes Brøndsteds bind af Politikens Danmarkshistorie. Becker var formand for Det arkæologiske bopladsudvalg under statens humanistiske forskningsråd og blev tildelt Erik Westerby-prisen for sit arkæologiske arbejde. Var numismatiker med speciale i danske mønter fra 1000-tallet, formand for Selskabet Den kongelige Mønt- og Medaillesamlings Venner, modtog Holger Hede-medaillen for numismatisk forskning. Ridder af Dannebrog.