Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk politiker, landstingsformand og landbrugsminister

Født torsdag den 21. april 1859 i Møgeltønder
Død fredag den 25. juli 1941 i Pasadena, Californien, USA

Mini-biografi: Var søn af provst H.C. Sonne, tog præliminæreksamen 1873, blev som 17årig forvalter på Lerchenfeldt ved Kalundborg, tog 1880 landbrugseksamen, studerede landbrugsbogholderi og blev 1881 inspektør på Dronninggård og Frederikslund ved Furesøen. Christian Sonne blev 1883 leder af landhusholdningsselskabets maltbyg- og hvededyrkningsforsøg, underviste på Lyngby Landboskole, afslog forstanderstillingen og begyndte i stedet at holde foredrag i landboforeningerne. Overtog 1889 Knuthenborg avlsgård, udskiftede besætningen med rødt dansk malkekvæg og indførte rationelle fodringsprincipper, blev 1907 forpagter på Rosenlund og havde samtidig den mindre Grængegård i forpagtning. Sonne deltog bl.a. i omdannelsen af Maribo slagteri til andelssvineslagteri og i oprettelsen af Maribo sukkerfabrik, var formand for sukkerroedyrkerne og Hunseby sogneråd. Vagtes 1902 til Landstinget for Frikonservative, var ordfører i landbrugsforhold, skatteforhold og social lovgivning. Gik 1915 over til Det Konservative Folkeparti, afslog at indtræde i ministeriet Otto Liebe, men overtog landbrugsministeriet i forretningsministeriet M.P. Friis. Var præsident i landhusholdningsselskabet, formand for Vildmosekommissionen og for Dansk landbrugsmuseums bestyrelse, bestyrelsesmedlem i A/S Burmeister & Wain, Dansk Frøavlskompagni og Trifolium, Chr. Hansens Laboratorium, Gyldendals Forlag og Østasiatisk Industri- og Plantagekompagni. Udgav 1938 selvbiografien Min Livsmelodi. Modtog Storkorset og fortjenstmedaljen i guld, var Ridder af Dannebrog samt Kommandant af 2. og 1. grad.