Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, landmand og minister

Født fredag den 7. juli 1854 på Børglum kloster
Død tirsdag den 4. december 1928 på Børglum kloster

Mini-biografi: Var søn af en proprietær, blev 1872 student og rejste derefter til Skotland for at studere landvæsen. Blev 1877 forpagter af Christiansdal under Børglum kloster, købte 1894 gården og overtog 1910 Børglum kloster. Christian Michael Rottbøll var en dygtig landmand og deltog aktivt i det lokale politiske og landøkonomiske liv, blev 1891 formand for sognerådet, sad i ledelsen af Vendsyssels landboforeninger og Fællesforeningen af jydske landboforeninger og valgtes 1894 ind i landstinget for Højre. Blev år 1900 frikonservativ, var såkaldt kontrolminister for Det Konservative Folkeparti i ministeriet Zahle II i årene 1916-18, i forbindelse med salget af Dansk Vestindien og stemte for salget. Ekskluderedes af partiet, men forsatte efter kongens ønske som minister for De Frikonservative, var 1918 den eneste frikonservative, der opnåede genvalg til Landstinget. Rottbøll blev en indflydelsesrig mand i det lovgivningsarbejde, der gennemførtes under de første venstreministerier, bl.a. den kommunale valgretsreform og forsvarsordningen. Havde flere tillidsposter: var formand i bestyrelsen for Forsikringsaktieselskabet National og i repræsentantskabet for Livsforsikringsselskabet Dan, medlem af bestyrelsen for Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri samt formand for Tyreskuekommissionen i Hjørring Amt. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. grad.