Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk politiker, kammerherre, hofjægermester og hippolog

Født tirsdag den 3. juli 1855 på Østergård, Mern, Vordingborg
Død mandag den 12. januar 1942 på Lilliendal, Øster Egesborg, Vordingborg

Mini-biografi: Var søn af en hofjægermester, blev student 1874, tog filosofikum året efter. Var fra 1876 forpagter af fødegården Østergård, overtog ved faderens død 1897 fideikommisgodset Lilliendal, afstod det igen 1936, ejede derudover Valdnæs på Falster og en del af Dehns Palæ i København. Christopher Knuth interesserede sig i hesteavl, var formand for statshingstekommissionen i distrikt Sjælland, nedlagde sit mandat efter en beskyldning fra "Frederiksborgavlerne", om at være for hård i bedømmelser af deres avl. Var en tid formand for Foreningen til den ædle hesteavls fremme, fik overflyttet foreningens væddeløb fra Eremitagesletten til den nye bane ved Klampenborg, blev æresmedlem af denne forening og af Travselskabet. Knuth sad som medlem af Præstø amtsråd, blev 1910 valgt til landstinget og stemte i alle spørgsmål med den yderste højre fløj. Var ordfører i samlingen for udvalget vedrørende lenskontrolloven og blandt de elleve, der stemte mod den nye grundlov. Blev medlem af det konservative folkeparti, valgtes ind i flere udvalg, bl.a. om skattelovene og loven om arvefæsteafgifternes afløsning. Var medlem af Øster Egesborg sogneråd og af Nationalbankens repræsentantskab, direktør i A/S Kallehavebanen og i Præstø sparekasse. Fik titel af Hofjægermester 1885 af Kammerherre 1905, var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. grad.