Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, kammerherre, indenrigsminister og borgmester

Født torsdag den 2. januar 1817 i Nykøbing Falster
Død onsdag den 6. februar 1884 i Horsens

Mini-biografi: Var søn af en stiftamtmand, blev i 1834 student fra Herlufsholm, læste jura, tog 1840 kandidateksamen og blev samme år volontør i Rentekammeret samt hofjunker. Udnævntes i 1842 til fuldmægtig ved Fyens Stiftsamt, blev i 1843 konstitueret herredsfoged i Lunde, Skam og Skovby Herreder, 1844 kammerjunker, i 1845 konstitueret og i 1846 borgmester samt byfoged i Svendborg. Da Frederik VII og grevinde Danner i 1858 gæstede byen holdt Christian von Jeſsen tale og henvendte sig med venlige ord til grevinden, hvilket udvirkede en udnævnelse til kammerherre samt en anbefaling fra regentparret til stillingen som borgmester og byfoged i Horsens. Indtog embedet i 1859, blev samme år indenrigsminister i ministeriet Rotwitt, der dog kun bestod nogle måneder. Men von Jeſsen sad i Landstinget til sin død, var medlem af bl.a. kommissionerne for anlæggelsen af de sydfynske jernbaner samt strækningen Nyborg-Strib, sad i købstadskommissionen, var kgl. kommissarius for Silkeborgbanen og lagde et stort arbejde i at modernisere det danske samfund. Tilbragte under krigen i 1864, 10 uger i fængsel. Blev udnævnt til Kommandør af Dannebrog og fik en gade i Horsens opkaldt efter sig. Var bror til overpostmester Frantz Christopher von Jeſsen.