Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk hofjægermester og kammerherre

Født tirsdag den 21. august 1894 på Brobygaard, Broby, Fyn
Død lørdag den 1. juli 1978

Mini-biografi: Var søn af kammerherre, hofjægermester, lensgreve Albrecht Schaffalitzky de Muckadell, blev i 1912 student fra Odense Katedralskole, gik på Landbohøjskolen og blev i 1919 forstkandidat. Rejste til USA og arbejdede i året 1920-21 ved Government Forest Service i Medicine Bow National Forest i Wyoming. Christian Schaffalitzky de Muckadell var herefter, til 1924 beskæftiget med kortlægning og planlægning af grevskabet Muckadell Skovdistrikt og var 1924-56 ejer af Bjergsted Skov ved Jyderup. Var medlem af landbrugsministeriets brændselsudvalg, af forvaltningsnævnet for Krigsforsikring af Skove og Plantager, af den forstlige forsøgskommission, af Bregninge-Bjergsted sogneråd samt af Statens Skovnævn. Var medlem af bestyrelsen for A/S Junckers Savværk og i flere år kurator for Vallø Stift. Sad i ti år som formand for Dansk Skovforenings handelsudvalg, var 1941-47 formand for bestyrelsen og blev derefter æresmedlem af foreningen. Blev udnævnt til Kommandør af Dannebrog samt til Dannebrogsmand. Var bror til Erik Schaftalitzky de Muckadell.