Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk præst, biskop og professor

Født torsdag den 13. november 1651 i København
Død tirsdag den 12. januar 1712 i Vesterborg, Lolland

Mini-biografi: Var søn af Flensborgs borgmester, kom efter skoletiden til gymnasiet i Danzig og studerede derefter 3 år i Kønigsberg. Var en tid ansat som huslærer hos gehejmeråd von Støcken i København, blev allerede som 24årig feltpræst ved et holstensk dragonregiment og var med ved belejringen af Wismar, blev derefter hjælpepræst i Neuenbrook ved Krempe og udnævntes 1684 til tysk hofpræst i København. Christian Rudolph Müller blev 1695 professor ved ridderakademiet, fik 1700 efter kongelig ordre den teologiske doktorgrad og efterfulgte 1703 Thomas Kingo som biskop i Odense. Var upraktisk og forvirret og et nemt offer for den manipulerende stiftsprovst Carstens, blev af denne opmuntret til en retstrætte med Kingos enke om afleveringen af stiftsmidlerne. Kunne heller ikke enes med præster og degne i sit stift og kom ofte til kort, måtte efter en vidtløftig proces i 1710, ved højesteret, betale en degn 100 rigsdaler for tilføjet "Spot og Skade". Biskop Müller havnede også flere gange i uheldige situationer på sine visitatser på grund af sit ringe kendskab til det danske sprog.

Vesterborg Kirkegård, Lolland 2013
Oprindeligt gravsat i Vesterborg Kirke
© www.gravsted.dk (foto:fl)