Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk godsejer, etatsråd, kammerherre og legatstifter

Født tirsdag den 20. december 1785 i Flensborg, Tyskland
Død søndag den 27. januar 1867 på Næsbyholm Slot, Næsby, Næstved

Mini-biografi: Var søn af en købmand, rejste som 16årig til København for at få en uddannelse som købmand og kunne som udlært, takket være en arv efter moderen, etablere sig som grosserer. Havde held med nogle investeringer i krigens tid, købte en stor ejendom på Sankt Annæ Plads og anlagde et sukker- og saltraffinaderi, skænkede siden ejendommen til Grosserersocietetet. Christian Rønnenkamp købte 1836 godserne Næsbyholm og Bavelse og baserede sin virksomhed til disse, drev selv hovedgårdene med stor dygtighed og fornyede flere af bygningerne. Fik med tiden afskaffet Hoveriet på begge godser, mod en yderst rimelig afgift fra bønderne og tilbød dem arvefæste på gode vilkår. I taknemlighed rejste bøderne et mindesmærke for godsejeren i Næsbyholm Park. Rønnenkamp blev 1852 udnævnt til etatsråd, 1856 til Ridder af Dannebrog og 1858 til kammerherre. Var gift men fik ingen børn og anvendte en betydelig del af sin formue til oprettelse af stiftelser som Christiansdal Kloster for enlige kvinder, en for ældre af begge køn i Næsby og i Flensborg en for gamle sømænd, oprettede tillige legater til fordel for sine godsers beboere, for sin slægt og for nogle stiftelser bl.a. Herlufsholm og Vartov. Godserne og resten af arven gik til en nevø.