Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk købmand, volontør, bestyrer og etatsråd

Født lørdag den 23. maj 1807 i Aalborg
Død søndag den 8. januar 1888 i Aalborg

Mini-biografi: Var søn af en købmand, fik selv en handelsuddannelse og grundlagde 1836 firmaet Chr. Simoni, kul og koks import. Christian Peter Simoni startede som eksportør af landbrugsprodukter som korn, smør, flæsk, siden kom import af tømmer, salt m.m. I begyndelsen af 1840'erne holdt import og eksport af kul sit indtog i forretningen og blev efterhånden næsten enerådende i slutningen af halvfjerdserne og har været det siden. Det medførte tillige et ret betydeligt sejlskibsrederi, Simoni administrerede en tid omkring 20 skibe og var tillige medejer og korresponderende reder for mere end 40 større og mindre sejlskibe. Var en god arbejdsgiver, der sørgede godt for sine folk, bl.a. ved at opføre nogle bygninger, hvor de kunne sidde for en billig husleje. Blev en af sin bys betydeligste mænd og stod i spidsen for flere foretagender: var direktør for Aalborg Dampmølle, formand i direktionen for De Smithske Jernstøberier, medlem af bestyrelsen i Aalborg private Spritfabrik og næstformand i bankrådet for Aalborg Diskontobank, fungerede i flere år som bankens direktør. Simoni fik ved sit 50års jubilæum titel af etatsråd og var Ridder af Dannebrog. Foretagendet overgik til grundlæggerens brodersøn og firmaets prokurist Viggo Rützebeck mens dennes søn, konsul P.E. Rützebeck blev medindehaver.