Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, jurist, forfatter og professor

Født onsdag den 10. januar 1798 i Flensborg, Tyskland
Død torsdag den 28. december 1854 i Flensborg, Tyskland

Mini-biografi: Var oprindelig tysksproget og fik sin skole- og universitetsuddannelse i Tyskland sluttende med juridisk eksamen 1821. Derefter i København og blev her dr.jur. i 1824. Samme år professor i dansk, slesvigsk og holstensk ret ved universitetet i Kiel. Christian Paulsen var nu overbevist dansk af sindelag og var også blevet dansk gift. Da landfogeden på Sild, Uwe Jens Lornsen, i 1830 med en pjece om Slesvigs og Holstens forfatning lagde grunden til den slesvig-holstenske bevægelse, svarede Paulsen omgående med et modskrift, som påviste Slesvigs oprindelige danskhed og det urimelige i, at rets- og administrationssproget - også i de dansksprogede dele af Slesvig - var tysk. Arbejdede herefter for, at den nyoprettede slesvigske stænderforsamling skulle vedtage en ændring af disse forhold, blev dog ikke selv medlem af forsamlingen. Måtte ved det slesvig-holstenske oprørs udbrud i 1848 flygte til København, men vendte tilbage til Flensborg efter Treårskrigen. Arbejdede i sine sidste år på et forslag til forfatning for hertugdømmet Slesvig. Var desuden medlem af Appellationsretten i Flensborg. Christian Paulsen er med en vis ret blevet kaldt "den første sønderjyde".