Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk statsmand, generaldirektør og storgodsejer

Født søndag den 10. december 1676 i Schwerin, Mecklenburg, Tyskland
Død onsdag den 30. august 1752 i København

Mini-biografi: Faderen, Christian Siegfried von Plessen, kom kort efter sønnens fødsel i dansk tjeneste som hofchef for Christian 5.'s bror, prins Jørgen. Christian Ludvig von Plessen blev uddannet, bl.a. ved universitetet i Leiden og gjorde derefter hoftjeneste hos Christian 5.'s yngste søn, prins Vilhelm. Ved giftermål med datteren af stiftsamtmand Mogens Skeel til Fussingø tog han navnet Scheel von Plessen. Blev 1702 stiftsamtmand i Aarhus, 1720 udnævnt til gehejmeråd og 1725 medlem af gehejmekonseillet. Ved tronskiftet i 1730 blev Scheel von Plessen generaldirektør for finans- og kommercevæsenet (svarende til finansminister). Var en dygtig embedsmand, som gik ind for sparsommelighed i det offentlige og nedbringelse af statsgælden. Den meget selvbevidste Scheel von Plessen kom imidlertid snart på kant med den nye konge Christian 6. og forlod statstjenesten i 1734. Derefter tog han sig af sine udstrakte godser i Jylland, på Sjælland og i Holsten. Havde desuden store interesser i de oversøiske handelskompagnier, Asiatisk Kompagni og Vestindisk Kompagni og døde som én af landets rigeste mænd.