Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer og diplomat

Født onsdag den 21. juni 1671 i Haderslev
Død onsdag den 1. oktober 1738 på Tølløsegård, Tølløse

Mini-biografi: Var søn af en storkansler, studerede en tid på Københavns Universitet og blev som 15årig sendt til udlandet for at uddanne sig til soldat og diplomat. Sluttede rejsen i kronprins Frederiks følge 1691-92 og blev af og til brugt som sendebud til fremmede statsoverhoveder for at overbringe bl.a. lykønskninger, fik siden mere betroede hverv. Christian Ditlev Reventlow var dog mest militærmand og blev 1692 som oberst ansat ved la Forests rytterregiment ved de danske Hjælpetropper i Irland, gjorde året efter tjeneste i slaget ved Steenkerke som generaladjudant hos Kong Vilhelm III af England. Var chef for det holstenske dragonregiment 1694-97, der i på den tid var overladt hertugen af Gottorp, tjente derefter i 17 år for livregimentet til hest. Stod samtidig tillige i kejserlig tjeneste og hvervede 1694, for egne midler, et infanteriregiment. Kæmpede siden bl.a. ved Rhinen under markgreve Ludvig von Baden. På grund af sit dobbelte tjenesteforhold rejste Reventlow jævnligt mellem København og Wien og blev anvendt til fortrolige meddelelser til de tyske hoffer, afsluttede f.eks. på en gennemrejse i Dresden 1699, en hemmelig Alliancetraktat med Kong August II. Gik som overjægermester ind for at frede skovene mest muligt. Reventlow blev 1707 gehejmeråd og Elefantridder, 1713 overpræsident i Altona.