Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Norsk/Dansk jurist, generalprokurør og højesteretspræsident

Født onsdag den 29. januar 1749 på Sørum, Romerike, Akershus, Norge
Død lørdag den 17. december 1814 i København

Mini-biografi: Var søn af en kvartermester ved regimentet, mistede sin far som 12årig. Gik på latinskolen i Christiania (Oslo), lærte lidt jura og rejste omkring 1771 til København, hvor en ældre bror virkede som sagfører. Blev et par år efter indskrevet som student, tog på rekordtid juridisk embedseksamen med højeste karakter og fik allerede efter få måneder bestalling som højesteretsadvokat. Var veltalende, havde en skarp hjerne og blev en populær og meget søgt advokat, blev i 1776 udnævnt til Justitsråd. Christian Colbjørnsen søgte embede som amtmand i Stavanger, dog forbigået og blev 1780 kammeradvokat med tilknytning til rentekammeret, der varetog landets finanser. Kom på kant med grev Osten, som var justitiarius for højesteret, følte sig gået for nær, forlod nogle år efter sin stilling og bosatte sig på en gård i Nærum. Fik oprejsning i 1786 ved at blive ansat som sekretær i Landbokommissionen og fik stor indflydelse på de love, der blev vedtaget her. Var med til at udarbejde de reformer, der førte til Stavnsbåndets ophævelse, en fortaler for den personlige frihed, dog ikke inden for trykkefrihed, medvirkede til at genindføre censuren i Danmark. Colbjørnsen blev assessor og siden præsident ved højesteret. Var kommandør af Dannebrog og havde modtaget Storkorset.

Assistens Kirkegård, København 2011
© www.gravsted.dk (foto:hs)