Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk købmand og konsul

Født lørdag den 27. juni 1863 i Frederikshavn
Død onsdag den 25. juni 1941 i Frederikshavn

Mini-biografi: Var søn af en købmand, blev oplært i faderens forretning, videreuddannede sig i Frankrig, Skotland og Holland og tilegnede sig samtidig gode sproglige egenskaber. Christian Cloos løste 1899 borgerbrev, blev kompagnon i faderens forretning, overtog den ved dennes død. Blev 1893 valgt til formand for Frederikshavns Handelsforening, sad 1895-1909 i byrådet og blev gennem årene konsul for Belgien, Frankrig, Norge og Holland. Bestræbte sig på at få udjævnet modsætningerne mellem storhandelen i provinsen og de københavnske grosserere, blev 1895 medlem af Centralforeningen af jydske handelsforeningers bestyrelse og var 1901-32 formand. Var aktivt medlem Provinshandelsforeningers fællesudvalg, valgtes 1917 til formand da det konstitueredes som Provinshandelskammeret, bevarede posten til 1932. Cloos var medlem af forretningsudvalget i Den danske handelsstands fællesrepræsentation, deltog i handelsmøder på Børsen og i skandinaviske handelsmøder, var medlem af flere kommissioner og udvalg samt delegeret ved internationale konferencer. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og til Kommandør af 2. og 1. grad. Modtog som den første handelsmand Tietgenmedaljen, skænkede det medfølgende pengebeløb til Provinshandelsstandens understøttelsesforening. Testamenterede Frederikshavn arealet omkring Flade Bakker og en større sum penge til opførelse af et udsigtstårn til minde om sine forældre, det 60 meter høje Cloostårn indviedes 1962 og er af Frederikshavns vartegn.