Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, godsejer, kammerherre og hofjægermester

Født onsdag den 31. juli 1844 på Lille Mørkegaard, Skamstrup, Holbæk
Død tirsdag den 28. august 1917 på Tranekær Slot, Langeland

Mini-biografi: Var søn af lensgreve Frederik Ahlefeldt-Laurvig, fik efter skoletiden en uddannelse ved landbruget, overtog i 1866 driften af Brolykke under stamhuset Ahlefeldt og kom i 1889, ved faderens død i besiddelse af grevskabet Langeland samt stamhusene Ahlefeldt og Lundsgaard, købte i 1896 tillige Hjortholm gård og gods på Langeland. Christian Ahlefeldt-Laurvig interesserede sig levende for landbrug, deltog ivrigt i samfundet og fik snart betroet adskillige tillidshverv. Sad som formand for Magleby sogneråd, var medlem af Svendborg amtsråd, 1883-1910 landstingsmand for 6. landstingskreds, medlem af landhusholdningsselskabets bestyrelsesråd, fra 1874 formand for Langelands landøkonomiske forening og for Langelandsbankens bankråd, 1902-11 formand for De Samvirkende Landboforeninger i Fyns stift, medlem af Rigsretten, i bestyrelsen for The Crown Butter Export Company og formand for Kongelig Dansk Yachtklub. Følte på grund af sin sociale status, forpligtelse til at tjene samfundet og iværksatte på sine besiddelser, flere forsøg med fodring, kvægracer, lucernedyrkning, ensilering, osteproduktion, fjerkræavl o.a., der kunne komme alle til gode. Oprettede i 1914 en fodermesterskole for uddannelse af unge mænd på Tranekær. Fik titel af hofjægermester og kammerherre, modtog Storkorset, blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1. grad. Var far til Frits Ahlefeldt-Laurvig og Preben Ahlefeldt-Laurvig, bror til William Ahlefeldt-Laurvig.