Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk redaktør

Født mandag den 12. april 1897 i Birkelund, Agerskov, Tønder
Død lørdag den 31. oktober 1970 i Sønderborg

Mini-biografi: Voksede op i en dansksindet gårdmandsfamilie, blev som 16-årig journalistelev ved avisen Modersmaalet-Dannevirke i Haderslev. I 1915 indkaldt til tysk militærtjeneste, hvorfra han deserterede og flygtede til Danmark i 1917. Efter et ophold på Askov Højskole blev Christen Refslund journalist ved dagbladet Hovedstaden. Vendte ved genforeningen i 1920 tilbage til Sønderjylland, blev tilknyttet Flensborg Avis, først som redaktør af aflæggeren Vestslesvigs Tidende i Tønder og fra 1929 til 1967 som lokalredaktør i Sønderborg. Havde i tidens løb mange tillidshverv. Formand for Sønderborg Turistforening fra 1935 til 1954, formand for De samvirkende sønderjyske Turistforeninger, næstformand for Samvirkende jyske Turistforeninger samt medlem af Turistforeningens landsråd. Stifter og formand for Foreningen Norden i Sønderborg Amt. Involveret i soldaterforeningsarbejdet, i spejderbevægelsen samt i bestyrelsen for den selvejende institution Dybbøl Mølle. Har redigeret og skrevet flere bøger, herunder værket Fem års indtryk og oplevelser (1945) om besættelsestiden samt værket Liv og virke i vort grænseland (1961). Da der efter krigen var udstationeret norske soldater i Slesvig-Holsten, arrangerede Refslund og hustruen, soldaternes besøg i private hjem i Sønderjylland. Derfor modtog ægteparret en hædersgave fra det norske forsvar ved deres guldbryllup og Refslund dekoreredes med Sct. Olav-ordenens ridderkors. Var også ridder af Dannebrogordenen.