Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk filolog og professor

Født fredag den 11. juni 1886 i Heldum, Lemvig
Død tirsdag den 7. maj 1957 i København

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, fik først en uddannelse ved landbruget, gik siden på De Brockske Handelsskoler samt Lang & Hjorts kursus, blev student 1910. Var på studieophold i Tyskland og Italien, besøgte siden England, Frankrig, Grækenland samt USA. Tog i 1915 skoleembedseksamen i tysk, med bifag i fransk og engelsk, underviste derefter på Købmandsskolen samt Handelshøjskolen, deltog 1926 i konkurrencen om professoratet i tysk, efter Christian Sarauw. Christen Møller forsvarede 1927 disputatsen Træk af de romanske Sprogs Indflydelse på Nygermansk for en doktorgrad, blev året efter docent ved Aarhus Universitet og i 1934 udnævnt til professor i tysk samme sted. Forlod i 1938 Aarhus, for at tiltræde stillingen som direktør for Handelshøjskolen i København. Møller udgav flere bøger og fik tildelt adskillige tillidsposter, var bl.a. formand for lærerforsamlingen ved Aarhus Universitet, bestyrelsen i Institut for jysk Sprog- og Kulturforskning, Aarhus Teaters repræsentantskab, præsidiet for Dansk Rejseopsparing, viceformand for Dansk-Indisk forening samt medstifter af Aarhus Retshjælp for Ubemidlede, sad i komitéen for Nordisk Akademisk Samarbejde, komitéen til udbredelse af kendskabet til Danmark i udlandet og komitéen for Det danske Studenterhus i Paris. Blev udnævnt til Dannebrogsmand, Ridder af Dannebrog og til Ridder af 2. klasse af Norges St. Olavs Orden.