Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk præst

Født fredag den 15. januar 1819 i København
Død tirsdag den 18. juli 1893 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en skipper, blev 1835 student fra Randers, læste teologi og tog kandidateksamen 1841. Var fra 1846 lærer ved det lærde Institut i Fredericia og redigerede en tid Fredericia Avis. Blev 1851 udnævnt til Præst i Brodersby og Thorsted i Gottorp Provsti, 1857 flyttet til Nicolai Menighed i Flensborg. Chresten Ewaldsen udgav her to tyske salmesamlinger, nogle med oversættelser af danske sslmer samt redigerede et missionsblad. Blev 1864, da Preusserne havde besat Flensborg, sammen med to andre præster stævnet for Kirkevisitatoriet, og forespurgt om de følte sig bundet af troskabseden de havde aflagt til Danmarks konge. De 2 andre præster blev afsat, men en civilkommissær en general og en greve, erklærede at de foretrak deres danske præst, frem for de tyske præster og Ewaldsen fik lov at beholde sit embede. Blev tillige tilbudt embedet i Haderslev Amt, men tog sin afsked efter fredsslutningen. Ewaldsen blev 1865 ansat som 1. kapellan ved Frue Kirke i København og 1876 som sognepræst på Frederiksberg. Deltog både i indre og ydre missions arbejder, var 1874 i Tyskland for at se på kristelige opdragelsesanstalter, sad som suppleant i bestyrelsen for Frederik VII's Stiftelse på Jægerspris og var medlem af bestyrelsen for Idiotanstalten.