Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk botaniker, museumsinspektør og professor

Født søndag den 3. august 1873 i Randers
Død fredag den 16. januar 1931 i København

Mini-biografi: Var søn af en læge, blev 1891 student, gik derefter på Københavns Universitet og studerede botanik under professor Eugen Warming. Deltog i den danske Ingolf-ekspedition til farvandene om Island og Grønland i somrene 1895 og 1896, studerede især havenes planteplankton og offentliggjorde flere afhandlinger om planktonorganismer, blev mag.scient. 1897. Carl Emil Hansen-Ostenfeld blev medlem af Kommissionen for Havundersøgelser år 1900 og samme år ansat som inspektør ved Københavns Universitets Botaniske Museum. Disputerede 1906 for doktorgraden med Plantevæxten paa Færøerne med særlig Hensyntagen til Blomsterplanterne. Var kurator ved Botanisk Museum 1900-18, blev professor i botanik ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og ved Københavns Universitet, var til sin død direktør for Botanisk Have. Ostenfeld ledede de internationale havundersøgelsers danske afdeling, udforskede Nordens landflora, foretog rejser til i Europa og Amerika, udforskede Australiens flora og udgav Contributions to West-Australian Botany. Ostenfeld var formand for foreningen Dansk Samvirke, medlem af bestyrelsen for Rask-Ørsted Fondet, af Konsistorium, af bestyrelsen for Det Kongelige Danske Geografiske Selskab, æresmedlem af de botaniske selskaber i Edinburgh, Genève, USA, Tjekkoslovakiet, Royal Botanical Society i London, af Societas pro Fauna et Flora Fennica og af Bergens Museumsforening, af Videnskabernes Selskab og af Carlsbergfondets direktion. Var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.