Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk højskolemoder

Født torsdag den 29. september 1842 i Rendsburg (Rendsborg), Schleswig-Holstein, Tyskland
Død fredag den 11. november 1904 i Askov, Vejen

Mini-biografi: Var datter af en tysk oberstløjtnant, mistede sin far som syvårig og voksede op hos moderen i København sammen med sine 4 søskende. Hjemmet var grundtvigiansk præget og Charlotte tilbragte fra 11årsalderen sine somre på grundtvigske præstegårde, bl.a. hos Eline og Frederik Boisen. Fik ikke nogen egentlig uddannelse, men blev som 17årig forlovet med Ludvig Schrøder, der var lærer og siden blev forstander på Rødding Højskole. Parret blev gift 1862 og da højskolen i Rødding lukkede på grund af krigen, blev Charlotte Schrøder i 1865 forstanderfrue på den nyoprettede Askov Højskole. Kom til at stå som en moder for eleverne, hvilket havde været Christen Kolds tanke om at højskolen skulle fungere som et som et hjem. Virkede desuden som lærer i kvindefag, var leder af højskolens husholdning og værtinde ved større møder og festarrangementer. Blev selv af de omboende landmandskoner oplært i landhusholdning, deltog i flere kurser for at dygtiggøre sig og fik hjælp af sin mor med pasningen af sine egne 12 børn. Charlotte Schrøder var yderst national og med i fronten af højskolebevægelsens arbejde for danskheden, men en positiv holdning til militær og forsvar gav dog store problemer. Var rollemodel som højskolemoder i måden højskolerne fungerede på dengang.