Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Kgl. Dansk historiograf, forfatter, gehejmearkivar og professor

Født mandag den 13. december 1802 i Gudbjerg, Svendborg
Død tirsdag den 9. maj 1893 i København

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, læste efter faderens ønske teologi og tog kandidateksamen 1828. Havde tjent til studierne som privatlærer, men blev 1826 ansat som adjunkt ved Sorø Akademi, blev 1837 lektor i historie, geografi og statistik og 1840 ansat som bibliotekar ved akademiet. Caspar F. Wegener var en anset mand ved hoffet, blev efter enevældens fald i 1848, udnævnt til kongelig historiograf, bosatte sig i København og blev chef for gehejmearkivet, bestred posten til 1882 og var da fyldt 80 år. Var stærkt optaget af det sønderjyske spørgsmål og bidrog under 1. Slesvigske Krig, til at forklare det danske standpunkt for et internationalt publikum ud fra historiske og statsretlige undersøgelser, men fik mod sin hensigt skabt stærke anti danske holdninger i den tysktalende befolkning. Wegener var medlem af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie, af Videnskabernes Selskab, fik 1848 titel som professor, blev året efter etatsråd, 1852 konferensråd og 1882 gehejmekonferensråd. Var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør, modtog Storkorset samt flere udenlandske ordener. Efterlod sig en af de største private bogsamlinger i Danmark, som staten købte og den kom til at danne grundstammen i Statsbiblioteket i Aarhus. Var bror til højskoleforstander Johan Wegener.