Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk departementschef, etatsråd og gehejmekonferensråd

Født søndag den 7. november 1830 i København
Død fredag den 10. januar 1908 i København

Mini-biografi: Var søn af en modehandler, blev i 1848 student, læste derefter jura og tog kandidateksamen 1853. Blev året efter ansat som volontør i Justitsministeriet og var tillige manuduktør ved juridisk embedseksamen. Christian Frederik Ricard blev i 1856 udnævnt til kancellist, 1860 til fuldmægtig, 1864 til kontorchef og departementssekretær, konstitueredes 1865 til chef for ministeriets 1. departement ved Carl Leunings udnævnelse til justitsminister, blev året departementschef. Varetog ved nedlæggelsen af 2. departement i 1885, tillige chefsforretningerne herfra. Var med sin store viden, administrative indsigt samt gode hukommelse, til uvurderlig støtte for de vekslende ministre gennem tiden. Ricard sad bl.a. som medlem af proceskommissionerne 1868 og 1892, af Sø- og Handelslovgivningskommissionen, kommissionerne om portofrihedens ophævelse, om det danske møntsystem, om tilvejebringelse af ensartede regler i de tre nordiske lande om firmaer og varemærker, formand for Straffelovskommissionen af 1905, Landbygningernes almindelige Brandforsikring, Landmandsbankens bankråd m.m. Var ekstraordinær assessor i Højesteret samt medstifter af Juridisk Forening. Fik titel af etatsråd og gehejmekonferensråd, modtog Storkorset af Dannebrog, blev udnævnt til Ridder af 1. klasse af Norges Sankt Olavs Orden, til Kommandør af 1. klasse af Sveriges Nordstjerneorden, til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 1. grad. Var far til forfatterne Olfert og Frederik Ricard.