Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk bladudgiver og fabrikant

Født torsdag den 3. marts 1836 i København
Død onsdag den 6. juli 1910 i Aachen, Tyskland

Mini-biografi: Var søn af hofgravør M.W. Ferslew, ville efter skoletiden have en uddannelse som gravør, men mistede sin far som 18årig og rejste derfor til Berlin for at lære litografi og blive rustet til at indtræde i familiefirmaet. Indførte fra Tyskland i 1856, Danmarks første litografiske hurtigpresse og overtog 1857 i kompagniskab med litograf Philip Berendt hele virksomheden med gravure, litografi og bogtryk, firmaet fik navnet C.F. & Co. Jean Christian Ferslew var også den første i landet, der tog dampmaskinen i brug på dette felt, indførte tillige false- og hæftemaskine samt den "uendelige" presse. Købte en ejendom i Store Kongensgade, fik etableret bogbinderi og bogtrykkeri, hvorfra der efterhånden udgik en hel del dagblade som Dagstelegrafen, Aftenposten og Nationaltidende. 1864 udsendtes første nummer af annonceorganet Kjøbenhavns Dags-Telegraph, det blev udvidet til Dags-Telegraphen og fik med C.V. Rimestad som redaktør, stor udbredelse. Ferslew overtog 1876 det tidligere Hotel Royal til sin pressevirksomhed, etablerede et mekanisk værksted og skriftstøberi og anskaffede Danmarks første Kastenbeins sættemaskiner. Erhvervede 1881 en papirfabrik på Frederiksberg og en cellulosefabrik ved Roskilde for at være totalt selvforsynende på alle fronter, oprettede tillige Centraltrykkeriet på Christianshavn. Ferslew blev 1880 Ridder af Dannebrog og fik 1886 titel af etatsråd.