Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker

Født søndag den 3. august 1856 på Holsteinborg Gods, Rude, Slagelse
Død onsdag den 16. juli 1924 på Holsteinborg Gods, Rude, Slagelse

Mini-biografi: Var søn af en lensgreve, blev student 1876, landbrugskandidat 1880 og drev en gård ved Karrebæksminde i årene 1884-90, var siden forpagter af grevskabet Holsteinborg, overtog dette ved faderens død 1892. C.C. Holstein sad som medlem af Holsteinborg-Venslev sogneråd, var formand for Holsteinborg og omegns sparekasse og patron for opdragelseshjemmet Holsteinsminde, formand for Sorø amts kvægavlsforeninger, for statshingsteskuekommissionen, for statsdyrskuekommissionen og var næstformand for Sorø amts landøkonomiske selskab. Holstein var med i Indre mission og ydede et stort betydningsfuldt arbejde for denne bevægelse, blev medlem af bestyrelsen og forretningsudvalget, var tillige medlem af Magdalenehjemmets og Københavns kirkefonds bestyrelse. Interesserede sig særligt for Sømands- og herregårdsmissionen, holdt ofte taler og sad i bestyrelsen for Indre missions højskole i Haslev. Blev valgt til Landstinget for 3. kreds 1910, stod uden for partierne, indmeldte sig siden i Højre og valgtes ind i finansudvalget, beskæftigede sig mest med kirkelige og nationale spørgsmål. Havde været medlem af det kirkelige udvalg og stillede i rigsdagssamlingen et forslag til kirkeforfatning. Opnåede ikke genvalg 1914 og nøjedes herefter med at betragte det politiske liv udefra og skrive indlæg til aviserne om forsvar og Sønderjylland. Holstein havde titel af Hofjægermester var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.