Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker og overretsprokurator

Født torsdag den 12. maj 1814 på Grauballegaard, Viborg
Død søndag den 18. maj 1890 i København

Mini-biografi: Var søn af en proprietær, blev student fra Ribe Skole i 1833 og tog seks år efter juridisk embedseksamen. Virkede som sagfører i København og fik hurtigt ry for at være både hæderlig og dygtig. C.C. Alberti var meget politisk interesseret og blev i 1848 valgt ind i Borgerrepræsentationen i København, stærkt bakket op af avisen Fædrelandet. Sluttede sig til Bondevennernes Selskab og søgte forgæves at blive valgt til den grundlovgivende Rigsforsamling. Blev i stedet valgt til den første Rigsdags Folketing for Sorø kredsen i 1849 og modtog de næste mange år genvalg for samme kreds til helbredet svigtede i 1890. Alberti havde fra 1855 været formand for Bondevennerne, men blev i 1870 medlem af Det forenede Venstre og fra 1877 af Det radikale Venstre. Var medstifter af Den Sjællandske Bondestands Sparekasse og leder af denne fra oprettelsen i 1856 og til sin død. Sparekassen fik stor betydning for bøndernes økonomiske frigørelse. Alberti stod stærkt hos den sjællandske landbefolkning, færdedes i blandt dem og holdt gerne tale når der blev holdt møder, de lyttede gerne, for han forstod deres livsvilkår og vandt deres tillid med sin ærlighed. C.C. Alberti var far til den senere bedrageridømte justitsminister, Peter Adler Alberti.