Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Norsk/Dansk søofficer

Født onsdag den 1. november 1693 i Trondheim, Norge
Død fredag den 9. september 1768 i Nyborg

Mini-biografi: Var søn af rådmand Jan Wessel og yngre bror til Tordenskiold. Stod som 11årig til søs, sejlede i europæiske farvande og blev som 19årig fører af et skib, der forliste ved Jyllands kyst. Fik året efter kommandoen over skibet Kronprinsens Galej, som 1713 blev solgt til Søetaten, overtog derefter befalingen på kaperen Grev Danneskiold-Laurvig, der 1715 strandede ved Læsø. Caspar von Wessel blev under Store Nordiske Krig udnævnt til reserveofficer i flåden, deltog på orlogsskibet Sophie Hedevig i søslaget ved Jasmund og blev efter kampen forfremmet til kaptajn. Tjente på admiralskibet Elefanten under Ulrik Christian Gyldenløve, rejste derefter til Norge for at gøre tjeneste på Tordenskiolds eskadre. Deltog i det mislykkede angreb på Ny Älfsborg og Göteborg, Wessel fik kommandoen over et skib og deltog i kampen ved Strømstad, hvor det meste af besætningen såredes. Forsatte som chef for fregatten Søridderen, foretog en del konvojrejser og opbragte adskillige priser. Adledes 1720 som von Wessel, tog samme år afsked med kontreadmiral karakter, blev året efter gift og bosatte sig på hustruens herregård Ravnstrup på Sjælland. Havde ved hustruens død stiftet stor gæld, blev fuldmægtig hos gehejmeråd Carl Adolph von Plessen, giftede sig 1747 med en rig enke og blev viceadmiral.