Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer og politiker

Født onsdag den 14. februar 1894 på Frederiksberg
Død fredag den 23. maj 1947 i København

Mini-biografi: Var søn af professor A.T.M. Westermann, blev kadet ved søværnet 1911, i 1915 sekondløjtnant og 1916 premierløjtnant. Sejlede med krydseren Valkyrien til Vestindien og med Kongeskibet Dannebrog. Gennemgik Søværnets Officersskole, virkede som adjudant hos chefen for Den flydende defension på Københavns Red og blev 1923 kaptajnløjtnant. Var chef på torpedobådene Støren, Søløven, Narhvalen samt Delfinen, sejlede med øvelsesskibet Gejser, var 1928 næstkommanderende på Søværnets kaserne, udnævntes 1931 til kaptajn, blev 1932 orlogskaptajn, i 1937 kommandørkaptajn og i 1945 kommandør. Da den tyske værnemagt i august 1943 overfaldt den danske hær og flåde, blev de fleste skibe efter ordre sænket af besætningerne. Carl Westermann var chef for artilleriskibet Niels Juel, som lå i Holbæk Havn og fik ordre til at søge svensk havn, fandt det umuligt, da der ved Isefjordens udmunding lå tre tyske krigsskibe og muligvis udlagde miner. Da Niels Juel allerede var beskadiget af luftangreb, valgte Westermann at sætte skibet på grund og gøre dets våben ubrugelige. Westermann var formand for Den konservative Vælgerforening for København og Frederiksberg samt medlem af Folketinget, af Rigsdagens permanente Grønlandsudvalg, København havnebestyrelse, Lønningsrådet og Den parlamentariske Kommission. Modtog Dannebrogsmændenes Hæderstegn og blev Ridder af Dannebrog. Bror til grosserer Poul Westermann.