Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, departementschef og overpræsident

Født torsdag den 9. september 1819 i Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland
Død mandag den 7. december 1891 på Henriksholm, Vedbæk

Mini-biografi: Var ældste søn af en amtmand, blev 1840 student i Lübeck, studerede derefter i 2 år jura i Heidelberg og 2 år i Kiel, tog kandidateksamen 1844 og blev ansat som amtssekretær i Segeberg amt i Holsten. Carl von Rosen blev 1845 auskultant i Finansdeputationen i København, var fra 1848 ansat i Det Slesvig-holstenske kancelli, udnævntes 1851 til chef for sekretariatet i det slesvigske ministerium og blev året efter også departementschef. Var i 1853, sammen med gehejmearkivaren, med til at tilbageleve de augustenborgske familiepapirer. Blev 1854 overpræsident i Flensborg og varetog embedet til 1864. Ejede fra 1867 landstedet Henriksholm ved Vedbæk, sad fra 1869 som medlem af byens sogneråd, var medlem af bestyrelsen for Brandforsikringsselskabet Danmark og blev 1878 medlem af amtsrådet, repræsenterede fra 1876 Lyngbykredsen i Folketinget. Von Rosen var kongelig dansk kommissær ved udleveringen af Hertugdømmernes arkivsager, var dygtig og fik stor indflydelse i alle kommunale anliggender, tog sjældent ordet i Folketinget, men forstod at skabe respekt om sin person. Fik titel af kammerherre 1853 og udnævntes til Kommandør af Dannebrog i 1867. Var far til guldsmed Caroline Amalie von Rosen og bror til officeren Sigismund von Rosen.