Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, kammerherre og minister

Født mandag den 28. april 1806 i Aalborg
Død lørdag den 30. november 1872 i København

Mini-biografi: Var søn af en købmand, blev 1824 student fra Aalborg Katedralskole, studerede derefter jura og tog embedseksamen 1829. Blev året efter ansat som volontør i statsgældkontoret, var siden 7 år i kancelliet og uddannede sig samtidig til bogholder. Blev 1837 udnævnt til kancellist, 1841 til fuldmægtig, 1843 til kontorchef og departementssekretær, blev 1848 chef for justitsministeriets 2. departement. Carl Simony valgtes til Landstinget 1849 og sad i årene 1858-66 tillige i Rigsrådet. Var nationalliberal og medstifter af Femte Juni Foreningen. Blev kultusminister 1853 under ministeriet Bluhme I, men trådte tilbage samme år da ministeriet Ørsted antog en mere udpræget konservativ karakter og kom i modsætning til rigsdagen. Da ministeriet Bang dannedes december 1854, indtrådte Simony, der imidlertid havde været departementschef i Indenrigsministeriet, deri som justitsminister og forbandt derved i kort tid porteføljerne for Indenrigsministeriet og ministeriet for fælles indre anliggender. Trådte tilbage 1859, sammen med C.C. Hall og blev kort efter amtmand over Københavns amt og stiftamtmand for Sjællands stift, beklædte denne stilling resten af livet. Simony var 1864, en kort tid minister for Slesvig i D.G. Monrads regering.