Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk birkedommer, etatsråd og politiker

Født torsdag den 10. juni 1802 i København
Død onsdag den 9. august 1876 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en silke- og klædekræmmer, blev student 1820, læste jura, tog kandidateksamen 1824, blev 1826 volontør i Danske Kancelli. Gjorde fra 1828 tjeneste som auditør i hæren, først i Aalborg, derefter som garnisonsauditør i København, blev 1833 overauditør, tog sig som en dygtig forhørsdommer af flere vigtige sager. Carl Nicolai Petersen forlod hæren 1838, blev byfoged i Holstebro samt herredsfoged i Hjerm og Ginding Herreder, 1846 justitsråd, 1847 byfoged og byskriver i Hjørring, herredsfoged og skriver i Vennebjerg Herred, 1851 birkedommer, skriver og politimester i Københavns Amts søndre Birk. Petersen sad som ledende medlem i kommissionen vedrørende den dronninglundske mordsag, i kommissionen om besvigelser på Odense Herreds kontor, var medlem af kommissionen om brandvæsenet på landet og deltog i udarbejdelsen af kommunale vedtægter for Frederiksberg Kommune. Var tillige medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling for Ringkøbing Amts 3. Distrikt, af Værnepligtsudvalget, fortaler for embedsmændenes uafhængighed og ønskede en konservativ ordning af Landstinget. Stillede op til valg til Folketinget 1849, kom først ind 1852, sad knapt et år, stemte som nationalliberal mod toldgrænsens flytning, men for Arvefølgeloven. Blev genvalgt 1855, sad til 1858 og blev 1865 medlem af Rigsrådets Folketing. Fik titel af etatsråd, blev Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.