Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overlæge

Født onsdag den 13. juni 1923 i Odense
Død torsdag den 1. juni 2000

Mini-biografi: Var søn af en murermester, blev 1942 student fra Odense Katedralskole, læste medicin og tog kandidateksamen 1950. Uddannede sig derefter på forskellige hospitalers medicinske og psykiatriske afdelinger og fik 1962 specialistanerkendelse i psykiatri. Carl Johan Hansen blev året efter ansat som assisterende overlæge ved Statshospitalet i Glostrup, udnævntes 1966 til overlæge i retspsykiatri og overlæge ved Klinikken for Alkohollidende under Psykiatrisk Hospital i Aarhus. Varetog stillingen til 1992 og var fra 1979 tillige overlæge ved Alkoholklinikken på Marselisborg Hospital. Hansen var psykiatrisk konsulent ved Invalideforsikringsretten i årene 1963-71, konsulent i alkoholspørgsmål for sundhedsstyrelsen 1969-85, sad som medlem af Retslægerådet 1970-92, var 1981-92 formand for rådets Retspsykiatriske afdeling. Var medlem af Justitsministeriets Kriminalpolitiske Forskningsudvalg og dets Forskningsgruppe 1975-91, af kontaktudvalget angående Alkohol- og Narkotikaspørgsmål 1975-79 og af kontrolrådet for Det psykiatriske centralregister 1975-83. Virkede som undervisningsassistent i psykiatri ved Aarhus Universitet 1969, var klinisk lektor 1975-88 og censor i psykiatri ved Odense Universitet 1972-79. Hansen skrev adskillige artikler til faglige tidsskrifter.