Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer

Født tirsdag den 12. august 1913 i København
Død mandag den 25. august 2003

Mini-biografi: Var søn af en civilingeniør, kom som 18årig til Fremmedlegionen, vendte hjem efter et år og tog studentereksamen. Blev 1937 officer i hæren, gjorde under 2. verdenskrig tjeneste ved generalstabens efterretningssektion, arresteredes og sad i koncentrationslejren i Neuengamme. Var 1945-46 forbindelsesofficer til britiske styrker i Holsten, militærobservatør i Indien og Pakistan 1951-52, blev 1954 oberstløjtnant og chef for 1/6. regiment. Carl Engholm udnævntes 1956 til chef for den dansk-norske bataljon i Ægypten, blev 1957 stabschef ved 3. Division og 1961 oberst af Infanteriet. Gennemgik NATO Defense College og blev 1962 chef for efterretningsafdelingen ved NATOs nordregion, 1964 chef for Kongens Jyske Fodregiment og 3. Jyske Brigade, 1970 dansk senior-officer og chef for Logistic- og Administrationsafdelingen ved Enhedskommandoen for Den sydlige del af NATOs nordregion, forlod hæren 1974. Engholm var præsident for De Nordiske FN-Veteranforeninger og for Viborg Rotary Klub, medlem af præsidierne for Frøslevlejrens Venner, FN-Museet De Blå Baretter og formand for Le Souvenir Franais' lokalkomite i Viborg. Udgav bl.a. Danske Kongeslægter i det 8. & 9. Århundrede, Fremmedlegionær og dansk oberst samt Oberst Carl Engholms erindringer i krig og fred 1913-1979. Modtog F.N. medaljer, Nordic Blue Berets' Fortjenstmedalje, Fredsprismedaljen m.m. Kommandør af den græske Phønix Orden og Dannebrog.