Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk forfatter og præst

Født søndag den 10. februar 1839 i Kalundborg
Død fredag den 15. september 1922 i København

Mini-biografi: Var søn af en justitsråd, blev 1858 student, læste teologi og tog kandidateksamen 1865, blev det følgende år ansat som personel kapellan i Nørre Nærå og Bederslev, 1871 som kateket ved Frue Kirke i København. Carl Cederfeld de Simonsen fik 1876 kaldet som sognepræst i Nykøbing Mors, blev 1878 tillige provst for Mors Sønder og Nørre herred, 1887 1. residerende kapellan ved Skt. Mortens kirke og hospitalet i Randers, 1896 sognepræst for Tyrsted og Uth, 1898 provst for Bjerre-Hatting herreder. Udgav 1884 Til Forsvar for Præsteløftet mod Forslaget om dets Afskaffelse, mente at løftet, som grundtvigianerne havde krævet afskaffet, var en god støtte for både præster og menigheder. Skrev flere artikler om at genoptage reformationstidens fyldigere liturgi og den gamle rytmiske salmesang, de blev trykt i Nationaltidende, Dansk Kirketidende og Skoletidende. Udgav "P.A. Fengers Kirke-Psalmebog, en kritisk Anmeldelse", "Kirkeaaret", "Gudstjenesten og de kirkelige Handlinger", "Haandbog for Kirkegjængere", "Betænkning ang. Aftenskoleundervisningens Betydning" og "Læreren som Kirkebetjent". Cederfeld de Simonsen holdt foredrag om forslag til en udvidelse af nadverliturgien, udtalte ønsker, som ville svare til norsk og slesvig-holstensk liturgi, en del blev opfyldt ved det danske nadverritual af 1912. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.