Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk godsejer, kammerherre og hofjægermester

Født lørdag den 25. september 1847 på Valbygård, Slagelse
Død mandag den 19. januar 1920 på Engelsholm, Nørup, Vejle

Mini-biografi: Var søn af en godsejer, blev student 1865 og læste økonomi blev cand.polit. 1870. Rejste til USA og studerede på Harvard Universitet, var 1871 volontør i banken Duncan, Sherman & Co. i New York, fra 1871 ansat som assistent i Den danske Landmandsbank i København. Købte 1873 Engelsholm ved Vejle, lærte landvæsen og overtog ledelsen af gården, købte 1882 Gødding mølle. Interesserede sig for økonomien i landbruget og for kommunale og samfundsspørgsmål, deltog ivrigt i det offentlige liv og fik på grund af sin viden talrige tillidshverv. Carl Bech var medlem af Vejle amtsråd, af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, af Landmandbankens bankråd, formand for Foreningen af jyske landboforeninger, for Vejle amts landboforening, for Afløsning af Husmænds Pligtarbejde i Vejle amt, for Dansk Vind Elektricitet Selskab, for foreningen De danske Atlanterhavs øer, for kreaturforsikringsforeningen Kustos' repræsentantskab, Statens planteavlsudvalg, Statens redskabsudvalg og bestyrelsen for Danmarks kommunekreditforening. Var præsident i Det kongelige danske landhusholdningsselskab og sad i bestyrelsen for Dansk landbrugsmuseum. Bech blev 1879 repræsentant i Det danske hedeselskab, siden formand og fra 1909-12 direktør, var fra 1914 trafikministeriets repræsentant i Vejle-Vandel-Grindsted-banens bestyrelse. Blev udnævnt til hofjægermester 1897, til kammerherre 1906, var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. grad af Dannebrog.