Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overlæge og professor

Født torsdag den 15. november 1894 på Frederiksberg
Død lørdag den 22. oktober 1977 i Aarhus

Mini-biografi: Var søn af en direktør, blev 1912 student fra Borgerdydskolen i København og tog 1919 medicinsk kandidateksamen. Virkede derefter som 1. reservelæge på Kommunehospitalet, ved Blegdamshospitalet og var tillige læge ved invalideforsikringsrådet. Cai Holten tog 1925 en doktorgrad på sin undersøgelse af det nyopdagede insulins virkning på sukkersyge. Blev 1931 overlæge ved Aalborg Amtssygehus, 1938 ved Aarhus Kommunehospitals medicinske afdeling, udnævntes 1939 til den første professor i intern medicin ved Aarhus Universitet, var rektor to år samt medlem af konsistorium og dets forretningsudvalg. Holten havde flere tillidshverv, var bl.a. medredaktør af Bibliotek for Læger, formand, siden æresmedlem af Jydsk medicinsk Selskab. Formand for Dansk Medicinsk Selskab, medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for intern Medicin, Foreningen af Sygehuslæger i Provinsen, formand for lægerådet ved Aarhus Kommunehospital, medlem af forretningsudvalget i Rigsforeningen til Gigtens Bekæmpelse og modtog foreningens medalje. Var formand for Dansk Selskab for Gigtforskning, medlem af Det lærde Selskab i Aarhus, medarbejder ved Nordisk Lærebog i intern Medicin, præsident ved den første europæiske rheumatolog-kongres, æresmedlem af American Rheumalism Association, medredaktør af Acta Medica Scandinavica og Acta Rheumat Scandinavica. Udgav erindringsbogen Fra volontør til emeritus. Blev udnævnt til Kommandør af Dannebrog og modtog Dansk Røde Kors' Mindetegn for krigshjælpearbejde 1939-45.