Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk førstedeputeret, oversekretær og godsejer

Født onsdag den 19. juli 1643 i København
Død mandag den 5. september 1698 i Stockholm, Sverige

Mini-biografi: Var søn af en oberst, tog i 1734 baccalaureusgraden, blev sekretær i danske kancelli, 1738 vicelandsdommer, 1744 højesteretsassessor, 1747 landsdommer, 1749 generalprokurør, 1753 maître des requètes og 1759 arkivar. Udnævntes 1767 til præsident i overretten for det guineiske handelssocietet, blev 1771 deputeret i danske kancelli samt chef for dets første departement og 1773 førstedeputeret. Sad bl.a. i kommissionen vedrørende de latinske skoler og universitetet samt i den store landbokommission. Bolle Luxdorph var hengiven over for sin chef Otto Thott og forbitret på Struensee over fyringen af denne trods sin egen forfremmelse til chef. Holdt sammen med folk som P.F. Suhm og Ove Høegh-Guldberg, vreden mod regeringen i live, men deltog nok ikke i sammensværgelsen i januar 1772. Var derimod medlem af inkvisitionskommissionen og den kommission der tog sig af skilsmissesagen mod dronning Caroline Mathilde. Var præsident i Videnskabernes Selskab, medlem af Danske Selskab, Íslenzka lærdómslistafélag, den arnamagnæanske kommission, medstifter af Selskabet for de Skiønne og Nyttige Videnskaber. Udgav bl.a. digtsamlingen Carmina, Tøger Reenbergs Samlede Skrifter og Ludvig Holbergs Peder Paars. Fik titel af gehejmeråd og Hvid Ridder. Luxdorphs bibliotek på omkring 15.000 bind opbevares på Det kongelige Bibliotek, de mange dagbøger i Rigsarkivet og en samling Struensee-illustrationer på Frederiksborg Slot.