Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, socialrådgiver og forfatter

Født onsdag den 9. oktober 1935 på Frederiksberg
Død torsdag den 29. oktober 1998 i Aarhus

Mini-biografi: Blev som 9-årig i marts 1945, stærkt invalideret ved det utilsigtede bombardement af den franske skole i København. Overvandt dog sine fysiske og psykiske mén, blev uddannet til biblioteksassistent og tog også eksamen som socialrådgiver, tilskyndet af sin ægtefælle Ole Bernt Henriksen. Havde interesse for handicappede og blev konsulent ved revalideringscentret for Aarhus amt. Gjorde karriere i socialforvaltningen og blev 1983 kontorchef for amtskommunens revaliderings- og pensionsafdeling og efter dens nedlæggelse i 1992, klinikchef for amtets revalideringsklinik og hjerneskadecenter. Fastholt, trods skiftende socialpolitiske signaler, målsætningen for revalidering og hensynet til de handicappedes retssikkerhed. Udgav lærebogen Revalidering (1988) og bidrog til En ulykke kommer sjældent alene, en bog om kommunens erfaringer med et EF-projekt. I talrige ministerielle og kommunale udvalg fik Birte Bernt Henriksen mulighed for direkte at påvirke både lovgivning og praksis. Var konservativt byrådsmedlem 1984-97 og formand for kulturudvalget 1990-97, viste her særlig interesse for byens bevaringsværdige bygninger og repræsenterede byrådet i Moesgård Museum. Var også virksom i det kvindepolitiske arbejde som medlem af Aarhus amts ligestillingsudvalg og medforfatter til bogen Det kan jeg da sagtens klare (1987), om kvinder i ledelse og politik, skrev tillige utallige artikler og kronikker.