Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk højesteretssagfører

Født onsdag den 25. september 1901 på Frederiksberg
Død fredag den 25. marts 1994

Mini-biografi: Var søn af maleren Hans Nikolaj Hansen, blev 1920 student, tog 1923 afgangseksamen fra de Brockske handelsskoler og 1927 juridisk embedseksamen, blev året efter ansat som fuldmægtig i Charles Shaws sagførerfirma. Bernt Hjejle blev 1931 landsretssagfører, rejste året 1933-34 på studietur til Paris, London og Berlin. Blev ved hjemkomsten juridisk rådgiver ved valutacentralen og arbejdede med vigtige import- og valutaproblemer. Udgav sammen med N.P. Madsen-Mygdal, Haandbog i den danske Valutalovgivning og Valutaloven af 1937. Blev 1941 dr.jur. på afhandlingen Frivillig Voldgift og Foreningsvoldgift. Hjejle vendte tilbage til advokatkontoret som medindehaver, blev 1942 højesteretssagfører og leder af kontoret. Havde adskillige tillidshverv inden for advokatstanden, var bl.a. formand for kredsbestyrelsen for Sagførersamfundets 1. kreds, for sagførerrådet, advokatrådet, International Bar Associations hovedbestyrelse, De nordiske juristmøders danske styrelse, De forenede Bryggerier, Jens Villadsens fabrikker, Sparekassen for København og omegn og American Tobacco Co. Hjejle skrev Dagspressen og samfundet, bidrag til Skipperen, en bog om Ebbe Munck, Shawlaw, essaysamlingen Møde med Jerusalem, Otte enere: erindringsportrætter samt barndomserindringerne Gensyn med min barndoms verden. Var medudgiver af Berlingske Presse-Bibliotek, af jubilæumsværket "Højesteret 1661-1961" og dansk redaktør af Tidsskrift for Rettsvitenskap. Modtog Ebbe Munck-prisen og Storkorset af Dannebrog, var Ridder af Dannebrog samt Kommandør af 1.grad.

Asminderød Kirkegård, Fredensborg 2014
© www.gravsted.dk (foto:fl)