Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker og redaktør

Født søndag den 18. juli 1813 i Aarhus
Død fredag den 13. november 1868 i Aarhus

Mini-biografi: Var søn af grosserer Hartvig Philip Rée, blev 1830 student læste jura på Københavns Universitet uden at fuldføre studiet. Blev 1838 redaktør af Aalborg Stiftstidende, som en onkels enke udgav, giftede sig med denne 1841, overtog 1845 ved hustruens død, bevillingen til bogtrykkeriet. Bernhard Rée virkede som boghandler i Aalborg og udgav Læsecabinettet, Almindelig dansk Landbotidende samt Nyeste Aftenpost. Valgtes til borgerrepræsentant, blev medlem af bestyrelsen for Aalborg amts Landboforening og Viborg stænderforsamling, agiterede for en jernbane op gennem Jylland og tog som bladudgiver initiativ til en bedre postgang i Jylland. Stillede i sit blad krav om politiske samt finansielle reformer og talte bøndernes sag ud fra synspunkter tæt på Bondevennernes. Medvirkede ved stiftelsen af den jyske marts-bevægelse, stemte mod kongevalgte medlemmer af den grundlovgivende rigsforsamling, talte for "etkammer", valgt ved almindelig valgret, hemmelig afstemning og indskrænkning af kongemagtens veto. Valgtes 1849 til Folketinget, var her bl.a. talsmand for progressiv indkomstskat, opgivelse af Den kgl. Porcelainsfabrik, hestestutteriet og salg af De vestindiske øer. Var i overensstemmelse med Tschernings Venstre, støttede ministeriet A.S. Ørsted og stemte mod den reviderede grundlov 1866. Umyndiggjordes 1867 pga. sindssyge og døde 1868 på sindssygeanstalten i Aarhus. Var bror til Anton Rée og Julius Rée.