Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist og professor

Født lørdag den 9. januar 1926 i Karise, Faxe
Død fredag den 7. august 2020

Mini-biografi: Var søn af en stationsforstander, blev i 1944 student, tog 1950 juridisk kandidateksamen og blev straks efter ansat som sagførerfuldmægtig samt sekretær i Justitsministeriet. Var fra 1951 lektor ved Københavns Universitet, forsvarede i 1958 disputatsen Forholdet mellem erstatningsregler i og uden for kontraktforhold for en doktorgrad, blev samme år professor i retsvidenskab. Bernhard Gomard var i flere år bestyrer af Universitetets Retsvidenskabelige Institut, juridisk konsulent for Atomenergikommissionen, for Forsikring & Pension samt formand for Studentersamfundets Retshjælp, sad i udvalg om bl.a. atomlovgivning, vidnepligt, konkurslov, godstransport, forsikringer og trafikerstatning, var formand for udvalget om udlæg og udpantning, retsplejerådet samt skifteudvalget, var dansk sagkyndig i udvalget om sociologisk erstatningsretlig undersøgelse, udredningsmand vedrørende dansk GmbH-lovgivning, formand for Industriministeriets Selskabsretslovspanel, reaktorvurderingsudvalget, medlem af bestyrelsen for Gyldendal, Handelsbanken, Danske Bank, Nordisk Gjenforsikrings Selskab, Danfoss, Bitten og Mads Clausens Fond, Politikens Fond, Juristforbundets Forlag, Monopolankenævnet, formand for Association des Sciences Juridiques danske afdeling, for Det Danske Voldgiftsinstitut, redaktør af Juristen samt Scandinavian Studies in Law, medlem af danske Videnskabernes Selskab og af Academia Europaea. Modtog Ørsted-medaljen i guld, bestyrelses-prisen og Den Nordiske Juristpris. Udnævnt til adjungeret professor ved Handelshøjskolen i København, æresdoktor ved Lunds Universitet samt til Kommandør af Dannebrog. Var gift med forfatteren Marianne Rosen.