Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk landsdommer

Født torsdag den 24. august 1944 i Randers
Død lørdag den 14. august 2021

Mini-biografi: Var søn af en arbejdsmand, blev i 1964 student fra Randers Statsskole, læste derefter jura på Aarhus Universitet og tog kandidateksamen i 1970. Blev samme år ansat som dommerfuldmægtig i Vejle Herredsret, var 1972-81 fuldmægtig i Justitsministeriet, avancerede derefter til kontorchef og blev i 1986 konstitueret direktør for Registertilsynet. Bent Ove Jespersen virkede et par år som politifuldmægtig i Glostrup Politikreds samt ved Københavns Politi, var 1975-79 medhjælper hos Statsadvokaten for Sjælland, 1979-80 konstitueret dommer i politisager ved retten i Tårnby og 1980-67 kasseinspektør ved dommerembederne. Sad fra 1991 som landsdommer i Østre Landsret, var i årene 2001-07 retsformand og fra 2008 administrerende retsformand. Havde hvervet som censor ved de juridiske eksaminer på Aarhus Universitet 1990-2006 samt på Københavns Universitet 1994-2006, var fra 1993 stedfortræder for formanden for Valgretsnævnet. Jespersen blev i 1992 næstformand for Flygtningenævnet, valgtes 1997 til formand og var 1996-97 formand for udvalget om registerlovgivningen. Blev udnævnt til Kommandør af Dannebrog.

Gentofte Kirkegård 2022
© www.gravsted.dk (foto:jky)