Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overkirurg

Født torsdag den 16. maj 1918 i København
Død onsdag den 26. juli 1995 i Tisvilde, Nordsjælland

Mini-biografi: Var søn af departementschef Aage Barfod, blev i 1936 student fra Østre Borgerdydskole, læste medicin og tog kandidateksamen i 1944, havde derefter forskellige kandidatstillinger i København. Var i årene 1946-49 ansat som videnskabelig assistent på A/S Medicinalcos kemisk-biologiske laboratorier og virkede 1952-54 som reservekirurg på Roskilde Amts og Bys sygehus, på Københavns Amts sygehus i Gentofte 1955 og på Aarhus Amtssygehus fra 1956. Bent Barfod forsvarede i 1952 sin disputats Glukoneogenese fra oliesyre i den perfunderede kattelever for en doktorgrad og fik i 1957 specialistanerkendelse i kirurgi. Blev i 1960 assisterende overkirurg på Aarhus Amtssygehus, udnævntes i 1964 til overkirurg og fik i 1966 specialistanerkendelse i ortopædisk kirurgi. Underviste i kirurgi på Aarhus Universitet, skrev en lærebog om primær behandling af håndlæsioner, holdt foredrag og foretog studierejser til England, Tyskland, Belgien, Norge, Schweiz, Sverige, Finland samt Østrig. Barfod var medlem af bestyrelsen for Foreningen af Sygehusoverlæger i Provinsen, af Alm. dansk Lægeforenings revalideringsudvalg og af Sundhedsstyrelsens skade- og ambulanceudvalg, var formand for Dansk Ortopædisk Selskab samt Dansk Kirurgisk Selskab. Modtog generalkonsul V.J. Glückstadts Legat. Barfod var en dygtig, kreativ tegner og fremstillede i 1944, sammen med en medstuderende, Danmarks ældste, kendte origamibog, som beskæftigelsesterapi for indlagte børn.